Region godny polecenia

Żytkiejmy.
Wieś kościelna oddalona od Stańczyk o 8 kilometrów na wschód. W czasach niemieckich miasteczko nazywało się Schittkehmen, a od roku 1938 Wehrkirchen. Założone przed rokiem 1554. Nazwa pochodzi z języka jaćwieskiego, a nie - jak niektórzy sądzą – z litewskiego. (Słowo „keims” znaczyło zagrodę).

Wiele miejscowości w tym regionie nosi dość dziwne dla Polaka nazwy, jak np. Bałupany, Budwiecie, Degucie, Lenkupie, Skajzgiry itp. Są one bądź jaćwieskiego, bądź litewskiego pochodzenia. Obszar ten w średniowieczu zamieszkiwali spokrewnieni z Litwinami Jaćwingowie. Później ziemie
te kolonizowali Litwini pospołu z Polakami, aż do II wojny światowej okolice te nazywano Małą Litwą.

Również w Żytkiejmach pierwszymi osadnikami byli zapewne Litwini. Do XVIII w. nabożeństwa w miejscowym kościele odprawiano właściwie tylko po litewsku. Po wielkiej epidemii z lat 1709-1711 ludność litewska i polska zostały „rozcieńczone” przez osadnictwo niemieckie z okolic Zalcburga (Salzburg).

Przed II wojną światową w Żytkiejmach, w hotelu św. Huberta (Heilige Hubert) mieściła się ekspozytura niemieckiego kontrwywiadu SD (Sicherheitsdienst) skierowanego przeciwko Polsce. Kierował nią niejaki obersturmfuhrer Her mann Dylba. Stąd organizowano dywersyjne akcje przeciwko Polsce, szczególnie po wybuchu wojny polsko – niemieckiej.

W Żytkiejmach godna obejrzenia jest małomiasteczkowa zabudowa pochodząca z okresu międzywojennego.

Smolniki.
Wieś oddalona na wschód od Stańczyk o około 25 kilometrów. Leży na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Okolice przepiękne widokowo. Jest to najczęściej fotografowane miejsce na Suwalszczyźnie.

Turtul.
Miejscowość położona około 22 km na południe od miejscowości Wiżajny, pomiędzy wsiami Kruszki i Szurpiły. Tu znajduje się dyrekcja Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Godny obejrzenia jest słynny turtulski oz, a także dolina górnego biegu Czarnej Hańczy, głazowisko w Bachanowie oraz najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza (108,5 m).

Szurpiły.
Dwa kilometry na północ od wsi znajduje się prastare grodzisko jaćwieskie. Prawdopodobnie stanowiło ono centrum administracyjne jaćwieskiej włości Krismena.

Mity o wiaduktach w Stańczykach Fakty o wiaduktach w Stańczykach Region godny polecenia
Atrakcje | Galeria | Historia | Informacje | Mapa | Hotele | O firmie | Kontakt